HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ – PROSES HTEA (2019 Değişikliklerine Göre)

Eğitim Amacı

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Bu eğitimde, HTEA’nın genel yaklaşımı yanında, özel olarak üretim süreçlerinin zaaflarını ele alan süreç HTEA yaklaşımının detaylarına odaklanılmaktadır. Bu teknik, üretim süreçlerinde var olan zayıflıkların ne tür hatalara yol açabileceği, bunların ürün/müşteri/sonraki operasyonlar v.b. taraflar açısından etkileri, hataların nedenleri, oluşma sıklıkları, bu hataları önleme veya yakalama potansiyeli kavramları yardımıyla bir risk değerlendirmesi yapılmasını, bunların önceliklendirilmesini ve oluşmadan önlenmesi için iyileştirmelerin hayata geçirilmesini içerir. Bu eğitim katılımcılara, HTEA tekniğini kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulamaları konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimde, katılımcılara uygulamalı alıştırmalar aracılığı ile Yeni 7 Adım Yaklaşımı’nı anlatırken, Proses FMEA’nın AIAG & VDA Hata Türü ve Etkileri Analizi FMEA El Kitabında belirlenen yöntemlere uygun olarak geliştirilmesinde kullanılan yeni metodoloji ile ilgili genel bilgileri sağlamaktadır.

Eğitim İçeriği

  • Yeni 7 Adım Yaklaşımı’ndaki faaliyetleri belirlemek:
    • Sistem analizi – Planlama ve hazırlık, Yapı analizi ve Fonksiyon analizi
    • Hata analizi ve risk azaltma – Hata analizi, Risk analizi ve Optimizasyon
    • Risk iletişimi – Sonuçların dokümante edilmesi
  • Yeni tabloları kullanarak şiddet, olasılık ve saptama puanlarını atama
  • Faaliyet Önceliklendirme Tablolarını (AP) kullanarak faaliyetleri önceliklendirme
  • Kalite maliyetini (COQ) FMEA faaliyetleri ile ilişkilendirmek

Süre: 1 gün (kuruluş içi 1 veya 2 gün)


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ