İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM PLANLAMASI

Eğitim Amacı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4c ve 10. Maddeleri, 29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1.bendinde; “İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.” denilmektedir. Eğitim bu gereksinimlerden ve uzmanlık alanlarımızdan hareketle tasarlanarak, risk değerlendirmesi ayağı Kongre Merkezi’mizde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4C ve 10. Maddeleri, 29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde:

İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır: 1) Risklerin önlenmesi, 2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, Konusundaki çalışmaları gerçekleştirmekle yükümlüdür. Eğitimin birinci bölümünde; iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında, iş güvenliği performansının iyileştirilmesi, iş yerinin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak, yüksek riskli / riskli işlerin tanımlanması ve güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının Risk Değerlendirmesi temelinde gerekliliklerini yerine getirmek üzere bilgi verilecektir. Eğitimin ikinci bölümünde ise, katılımcılara, 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde acil durum öncesinde firmaların hazırlanmasını sağlamak amacıyla acil durum planı oluşturmak üzere katılımcılara bilgiler verilecektir.

Eğitim İçeriği

I. Bölüm: risk değerlendirmesi

 • İstatistikler
 • Raporlamaların önemi
 • Tehlike,
 • Risk,
 • Risk değerlendirmesi nedir?
 • Risk değerlendirmesi neden gereklidir?
 • Risk değerlendirmesi ne zaman yapılmalıdır?
 • Risk değerlendirmesini kimler yapmalıdır?
 • Risk değerlendirmesi süreci
  • İşletme faaliyetleri
  • Tehlikelerin tanımlanması
  • Risklerin belirlenmesi
  • Risklerin derecelendirilmesi “risk değerlendirme matriksi”
  • Riskin yok etme planının oluşturulması
 • Risk değerlendirmesi grup çalışması

II. Bölüm: acil eylem planlaması

 • Acil durum planı
 • Acil durum yönetimi
 • Acil durum planlamasında 4 adım
  • 1. Adım: planlama takımı oluşturmak
  • 2. Adım: tehlikelerin ve olanakların analizi
  • 3. Adım: planın geliştirilmesi
  • 4. Adım: planın uygulanması
 • Acil durum ekibinin tayinin ve görevlerin belirlenmesi
 • Tatbikatlar (yangın-deprem-geri çağırma)

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı: Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında Acil Durum Planlamalarında görev alacak personel, işyeri sahipleri.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ