ENERJİ YÖNETİCİSİ VE UYGULAMALI MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığınca 27.10.2011 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Enerji Yöneticisi Sertifikalandırma Eğitimleri için Odamız ve İYTE‘nin ortaklaşa oluşturduğu “Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi”nde kurslarımız gerçekleştirilmektedir. Kurslar Şubemizce 2010 yılından buyana düzenlenmeye devam etmektedir.

1. Enerji Yöneticisi Kursları

Enerji Yöneticisi kursları uzun zamandır bünyemizde yapılmakta ve Sanayi ve Bina olarak iki ayrı belge düzenlenmekte idi.Ancak 27 Ekim 2011 tarihinde 28097 nolu Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Sanayi ve Bina ayrımı kaldırıldı. Tek belge olarak Enerji Yöneticisi sertifikası düzenlenmeye başlanıldı. Yönetmelik 9. Madde 1. Fıkrası gereğince; “Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince, “Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8. maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır.” Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler sonrasında sınavlar ise Bakanlık tarafından Ankara’da Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihlerde Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.

Katılımda Aranacak Şartlar: Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir. Katılım için ilgili meslek odasına kayıt olma zorunluluğu vardır.

2. Uygulamalı Mekanik Tesisat Sistemleri Kursu

Bakım-onarım konularında işletmede görevli mühendis ve teknik elemanların , basınçlı hava, pompa sistemleri, soğutma, klima ve buhar tesislerinin genel çalışma prensipleri konularında bilgilenmeleri sağlayarak mevcut sistemlerinin verimliliklerini değerlendirebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. Eğitimlerde Basınçlı hava, Pompalar, Soğutma/ Klima ve Buhar sistemlerinde, çalışma prensipleri, sistemin bileşenleri, işletme kuralları, enerji tüketimi konularında temel bilgiler uygulamalı olarak aktarılacaktır. Kurslar İzmir Urla’da Odamız ve İYTE‘nin ortaklaşa oluşturduğu “Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi”nde gerçekleştirilecektir. Kurs ücretine İzmir’den ulaşım ve öğle yemeği dahildir.

Kurs Programı:

1. Modül:

Basınçlı Hava Kursu

 • Kompresör tipleri
 • Kontrol yöntemleri
 • Basınçlı hava tankları ve tesisat
 • Tesisat elemanları ve işletme-bakım
 • Enerji tüketimi ve verimlilik
 • Örnek uygulamalar

Eğitim Süresi: 1 gün 8 ders ( Hafta içi 09.30 – 17.00)

Kimler Katılmalı: Bakım onarımda veya işletmede çalışacak mühendisler veya teknisyenler

2. Modül:

Pompa Sistemleri Kursu

 • Pompa tipleri
 • Kontrol yöntemleri
 • Borulama ve tesisat
 • Tesisat elemanları ve işletme-bakım
 • Enerji tüketimi ve verimlilik
 • Örnek uygulamalar

Eğitim Süresi: 1 gün 8 ders ( Hafta içi 09.30 – 17.00)

Kimler Katılmalı: Bakım onarımda veya işletmede çalışacak mühendisler veya teknisyenler

3. Modül:

Buhar Kazanları ve Buhar Tesisatları

 • Kazan tipleri
 • Tesisat elemanları ve işletme-bakım
 • Buhar Kapanları
 • Enerji tüketimi ve verimlilik
 • Örnek uygulamalar

Eğitim Süresi: 1 gün 8 ders ( Hafta içi 09.30 – 17.00)

Kimler Katılmalı: Bakım onarımda veya işletmede çalışacak mühendisler veya teknisyenler

4. Modül:

Soğutma ve Klima Sistemleri

 • Chiller grubu temel elemanları ve çalışma prensibi
 • Tesisat elemanları ve işletme-bakım
 • Havalandırma ve klima sistemleri tanıtımı
 • İşletme ve bakım prensipleri
 • Enerji tüketimi ve verimlilik
 • Örnek uygulamalar

Eğitim Süresi: 1 gün 8 ders ( Hafta içi 09.30 – 17.00)

Kimler Katılmalı: Bakım onarımda veya işletmede çalışacak mühendisler veya teknisyenler


Bilgi ve Başvuru: Volkan Kazanç Tel: (0232) 462 33 33 / 214 Faks: (0232) 486 10 50


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ