STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

Seminerin Amacı

Stratejik marka yönetimi semineri, pazarlama stratejisini marka perspektifinden ele alarak güçlü markalar oluşturabilme ve mevcut markaların değerini maksimize etmeyi, teoride bilinen temel kavramların pratikteki uygulamalarını vaka ve gerçek olaylarla katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır. Bu eğitime katılan kişilere, kendi çalıştıkları şirketlerde yönettikleri ya da oluşturacakları markalar için bir yol haritası çizilecektir. Eğitim kapsamında özellikle yeni marka yaratmak veya mevcut markalarını yeniden konumlandırmak isteyen şirketlere, markalaşma sürecinin adımları, yaşanan örnekler üzerinden anlatılacaktır.

Seminerin İçeriği Stratejik marka yönetimi ile ilişkili temel kavramlar (ürün, konumlandırma, söz verme, iddia & tutarlılık, algı oluşturma) Stratejik marka yönetimi sürecindeki adımlar:

  • Neyin markalaştırılacağına karar verme, ürün portföyü oluşturma
  • Pazarı ve rakipleri araştırma , hedef kitleyi oluşturma & odaklanma
  • Markayı tüketici zihninde konumlandırma, tüketici alışkanlıklarını anlama, tüketici odaklı marka yaratma
  • Markayı farklı kılan değerleri belirleme, tanımlama & isim verme
  • Markayı pazara sunma (lansman&relansman) , pazarlama planı hazırlık aşamaları (vizyon, misyon, değerler, strateji,master plan yaratma, bütçe oluşturma)
  • Markanın pazarlama iletişimi &yönetilmesi
  • Tüketici satın alması karşısında manevra yapabilme becerisi
  • Gerçek vakalar ile anlatım ve örnekleme

Süre: 1 gün

Kimler Katılmalı

  • Kendi kuruluşlarında pek çok rolü olan kişiler – KOBİ sahipleri
  • Reklamcılık, tasarım ve marka danışmanlığı alanlarında eleman istihdam edecek bütçeye sahip olmayan ancak işletmelerinin yüksek bir marka seviyesine ulaşmasını arzu eden kuruluşlarda çalışanlar, Stratejik pazarlama ve marka yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen pazarlama profesyonelleri; Marka sahibi olup markayı stratejik pazarlama anlayışı ile yönetmek isteyen firmalar

 EĞİTİM BAŞVURU FORMUNU DOLDURUN SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM


%d blogcu bunu beğendi: