ADR GENEL FARKINDALIK EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

60 yıllık birikimle farklı uzmanlık alanlarını çatısı altında buluşturabilen, üyelerimize , sanayimize ve topluma yönelik çok yönlü hizmetlerini her geçen gün çeşitlendirerek ve güncelleyerek sunma olanağına sahip Makina Mühendisleri Odası olarak; Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olan ADR Anlaşması ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereğince tehlikeli maddelerle ilgili faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları ve 1 Eylül 2014’den itibaren tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya hizmet almak zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak her türlü paket, kap ve ambalaj, UN numarası verilmiş ve sertifika almış olacak, tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlar, ilgililerce belirlenmiş yol güzergâhı, park yerleri, tünel, köprü, tüp geçitleri ve depoları kullanacaklardır. ADR kuralları gereği, Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde görev alan ve faaliyet yürüten tüm sorumluların, sorumluluklarına uygun kapsamda eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim; kara yolu ile taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; uluslararası ve ulusal mevzuat, sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesi gereklilikleri/araç tip onayları, taşıma evrakları, yük güvenliği, taraflar ve sorumlulukları, eğitim gereklilikleri konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla verilecektir.

Eğitim İçeriği

  • Ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelenmesi,
  • ADR kapsamında eğitim gereklilikleri,
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı faaliyetleri
  • Tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi,
  • Araçlar ve taşıma türleri, araç tip onayları
  • Ambalaj türleri, onayları ve paketleme gereklilikleri
  • Etiketleme, Markalama ve Araç işaretleme gereklilikleri
  • Taşıma evrakları
  • Sorumluluklar, yükleme boşaltma güvenliği,
  • Taşınan yüklerin özelliklerine göre ele alınması gereken diğer şartlar

Eğitim Süresi: 1 gün (6 saat)

Kimler Katılmalı Tehlikeli maddelerin paketli ve/veya tankerler vasıtasıyla karayolu ile taşınmasında görevi ve sorumluluğu olan, gönderen , taşıyan ve alıcı tarafların ilgili çalışanları ve yöneticileri , taşımacılık firmaları, tehlikeli madde üreten firmalar.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ