ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim ile ISO 31000 Risk Yönetimi Rehber standardını kavranması, kurumsal risk yönetiminin temel prensiplerinin, risk yönetimi prosesinin ve ilgili bazı risk yönetim tekniklerinin bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Tüm sektörlerdeki kuruluşlar hedeflerinden sapmalara yol açan riskleri yönetmek, hedeflere güvenle erişebilmek, yönetim sistemlerinde risk yönetimi ile bütünleşik bir yaklaşımla sürekli iyileşmeyi, müşteri ve/veya ilgili tarafların memnuniyetini, maliyetlerini azaltmayı ve rekabet sisteminde öne çıkmayı istemektedir. Risk yönetimini kuruluş içerisinde yaygınlaştırmanın avantajlarından birisi de hissedarların ve paydaşların yönetime güven duygusunu yükseltmesidir.

Bu eğitimde alınan temel seviye bilgiler ile katılımcılar, yönetim sistemlerinde kullanılan yaygın teknikleri öğrenecek, risk yönetiminin esaslarını kendi geliştirebileceği tekniklerle iş sahalarına adapte edebilecek ve kuruluş içi risk yöneticisi olabilmenin temel seviyesinde bilgi sahibi olabileceklerdir.

Eğitimde katılımcılara riskleri yönetme, riskleri değerlendirme ile ilgili uygulamalar ve örnekler sunulacak olup, ISO 9001 ve onunla bütünleşik diğer yönetim sistemi standartları şartlarının risk yönetimi ile ilişkisi açıklanacak ve etkin bir Kalite, Çevre, İSG vb. bütünleşik yönetim sistemi uygulamaları sağlanacaktır.

Bu eğitimde ayrıca ISO 19011:2018’e göre eğitim almış içi tetkikçi adaylarına risk odaklı yaklaşım ile tetkik gerçekleştirebilmesi için örnekler sunularak tetkikçilere gerekli ilave becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitimin birinci günü risk yöneticisi için gereken teorik temel bilgilere ve ikinci gün yönetim sistemleriyle entegre olacak şekilde pratik uygulamalara ağırlık verilecektir.

Eğitim İçeriği:

 • ISO 31000:2018 Risk Yönetimine Giriş
  • Risk Kavramı ve Tarihsel Süreci,
  • Yasal Mevzuatlar ve Risk Yönetimi İlişkisi
  • Kurumsal Risk Yönetimi, ilgili Standartlar ve kavramlar
  • Yönetim sistemlerinde yüksek seviye yapılanma (HLS) ile ilişkisi
 • ISO 31000:2018’e göre Riski Yönetmenin Temel Adımları
  • ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Temel prensipleri
  • Risk Gruplarının Tanımlanması
  • Risk Türlerine göre Risklerin sınıflandırılması
  • Risk Yöneticisi belirleme, İletişim ve Danışma süreçleri
 • Yaygın kullanılan Risk Değerlendirme Teknikleri (ISO 31010:2018’e göre)
 • Kurumsal Risk Yönetimi ve Yönetim Sistemi Standartları İlişkisi (Proses Odaklı ISO 31000 Risk Yönetimi)
  • Proseslerin Oluşturulması Yönetim Sistemlerinde Proses Yönetimi
  • Proses Analizi (“Turtle Diyagram” yardımı ile)
  • Risk Değerlendirme Tekniklerinin Seçimi (ISO 31010:2018’e göre)
  • Yönetim sistemlerinde (katılımcı profiline göre) Risk belirleme örnek uygulamalar
 • ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Süreci ve Kuruluştaki Yöntemlerin tanımlanması (Prosedür oluşturma)
 • Kurumsal Risk Değerlendirme Örnek Uygulamalar (grup çalışması)
  • Yönetsel proseslerde, kuruluşun bağlamı ve amaçları kapsamında risklerin ve fırsatların belirlenmesi (PESTLE ve SWOT analizi yardımı ile)
  • Operasyonel proseslerde risklerin ve fırsatların belirlenmesi (Sonuç/Olasılık Matrisi ve Kök Neden Analizi veya örnek diğer teknikler yardımı ile)
 • Riskleri/Fırsatların Önceliklendirilmesi ve Eylem Planlarının Oluşturulması

Eğitimin Süresi: 14 saat (2 gün)

Kimler Katılmalı: Kuruluşlarında riskleri yönetmek, kurumsal risk yönetimini kavramak ve metotları öğrenmek isteyen yöneticiler, risk yöneticisi adayları, ISO 31000:2018 standardı hakkında bilgilenmek ve risk yönetim prosesi ve temel yaklaşımlarını entegre yönetim sistemlerinde uygulamak isteyen kalite, insan kaynakları, bakım, enerji ve benzer disiplindeki sorumlular, ara düzey yöneticiler, iç denetçiler

Eğitim sonunda tüm katılımcılara, “ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Temel Bilgilendirme Katılım Belgesi” sunulacaktır.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ