RİSK BAZLI PROSES YÖNETİMİ EĞİTİMİ (ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME)

Eğitimin Amacı

Yönetim Sistemlerinde Proses ve Risk tabanlı yaklaşımı ele alan ve temel kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 9001:2015 standardının kavranmasında tamamlayıcısı nitelikte olan, ISO 9001 standart şartlarını destekleyen uygulamalar ve ISO 31010  risk değerlendirme teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verilmektedir.

Eğitim İçeriği

  • Kalite Yönetim Sisteminde Proses ve Risk odaklı yaklaşım kavramı
  • ISO 31000 Risk Yönetimi, temel terim ve tanımlar
  • Kuruluşun Risk ve Fırsat odaklı kalite stratejileri oluşturması ve sorumlulukların tayini
  • Risk Odaklı Proses Analizi ve Fırsatların Yakalanması
  • Risk kriterlerinin tanımlanması, analizi ve değerlendirilmesi (Anketler, kontrol listeleri, beyin fırtınası, denetim ve tetkikler, akış şemaları, FMEA, SWOT Analizi..)
  • İzleme ve gözden geçirme
  • Raporlama / Dokümantasyon başlıkları ele alınacaktır.

Süre: 1 Gün

Kimler Katılmalı: ISO 9001:2015 standardına hakim katılımcılara yöneliktir.

%d blogcu bunu beğendi: